Indoors 2020 Aalborg Kunsthal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse fra Kunsten Nu

https://kunsten.nu/?p=170801

DEN KONKRETE TID

Michael Mørks rumlige udforskninger konkretiseres i installationer og malerier, der med åbne strukturer blotlægger deres egne tilblivelsesprocesser.

Michael Mørk interesserer sig for at åbne strukturer op, det være sig i installationer opbygget af moduler eller i maleriet, hvor tilblivelsesprocessen umiddelbart er blotlagt, synlig og gennemskuelig. På Kunsthal Nords udstilling INDOORStager Mørks værker udgangspunkt i simple greb og former, der interagerer med beskuerens krop, og som præsenterer de tidsligheder og handlinger, der former et kunstværk.

Skalaforskydninger

Skalaer og deres forskydninger toner frem i udstillingens forskellige værker. Der er et genkendeligt udtryk i de størrelsesforhold, som Mørks værker er baseret på. Flere af de forskellige værkelementer har standardstørrelser, som man f.eks. finder i hjemmets design. Den skulpturelle installation Skab er opbygget af håndlavede, hvidmalede skabsmoduler,hvis former og funktioner er velkendte, men som i kraft af udstillingskonteksten og Mørks bearbejdning af dem, overgår til en abstraktion over skalaer. Kroppen er vandt til at navigere i størrelser. Hjemmets indretning, og de standardmål der ligger bag et design, er faktorer kroppen husker og på dagligt plan forholder sig til som en selvfølge. Et simpelt indgreb som at stable de velkendte moduler, eller at udstille dem som maleri, skaber en øget kropslig opmærksomhed på de hverdagselementer, der normalt overses. En sådan opmærksomhed skaber et nyt rum for det sanselige og analyserende blik, der nu kan gå på opdagelse i lyset og skyggernes indvirkning på de mange overflader og de formmæssige spejlinger, der opstår i værkets sammenføjninger. Lignende effekt har værket ttttttiiijuuppppp. Ordet ttttttiiijuuppppp står skrevet i et af Kunsthal Nords udstillingsrum, hvor alle fire vægge er taget i brug, og bogstaverne er malet direkte på dem. I kraft af deres størrelse, omfavner og overvælder bogstaverne beskueren. De trænger sig på og presser sig op fra væggenes overflader. Et bogstav er et aflæseligt tegn, men det er også en visuel form med æstetiske og billedlige kvaliteter. Dette tydeliggør Mørk; han har malet bogstaverne i hånden, og resultatet er en taktil og nærværende kvalitet, der viser sig i hvert enkelt bogstav.

Hånden og handlingen 

Samlende for Mørks værker er et sanseligt aspekt. Der er ingen tvivl om, at alt er skabt af menneskehånd, og udtrykket der opstår, bliver en kontrast til de simple former og principper, værkerne er skabt ud fra. Håndens tydelige bearbejdning peger frem mod et processuelt aspekt. Værkerne er alle resultater af handlinger, hvis aftryk stadig er synlige og gennemskuelige. Særligt i værket Bord bliver dette åbenbart. Værket udstråler en hybrid mellem et genkendeligt møbel, en abstrakt byplan og en ophobning af blokke i forskellige størrelser. Som en oversvømmelse er der hældt sort maling ned over værket. Det er en slags action painting. Mørk har på få minutter hældt den sorte masse ud, der nu intervenerer med værkets hvide flader. Handlingen er blotlagt og fortæller om kunstnerens tilstedeværelse og indblanding som et slet skjult spor eller et mærke, der er sat.

Sammenføjede strukturer 

At sætte et mærke af tilstedeværelse fordrer et andet aspekt, der håndgribeligt og fysisk træder frem i Mørks værker. Dette aspekt er tidsligheden, der eksisterer i en uløselig forbindelse med handlingen og processen. Udstillingens malerier er konkrete, tidslige nedslag i Mørks kunstneriske virke. De er alle fire skabt af fragmenter fra værker, som Mørk tidligere har anset som værende færdige malerier. De ældre malerier er det grundmateriale, hvormed de nye er skabt. De fire nye værker er sammenføjede af forskellige enheder, der i sig selv kan fremstå lukkede, men som i kraft af deres nye relationer, åbner sig i fladeorienterede kompositioner. Maleriet er udfordrende under bearbejdning her; der er ikke blot tale om maling på lærred men om forskellige dele, der forvandles til et samlet maleri, der også er relief, skulptur og konstruktion. Delene er taget ud af deres oprindelige sammenhæng og fremstår nu som ophobninger af tid og momenter. De er det endelige udsagn om de forudgående handlinger, de er skabt af. De nye værker har en vægt og en fysisk udstråling; de henviser til deres egne sammenføjede materialers materialitet. Værkernes nye sammensætninger er en erfaring, der udtrykkes gennem de forskellige enkeltdeles indbyrdes alder og synlige forvitring. De fire malerier har en råhed i deres udtryk, der lader dem spejle sig i Kunsthal Nords industrielle og ubearbejdede rum.

Alle Mørks værker på udstillingen INDOORS placerer sig i dette tværsnit mellem kroppens oplevelse af skalaforskydninger og synlige tidslige handlinger. Der er en materialisering af en meget konkret fysisk tid i Mørks værker, der udfolder sig og forandres alt efter, hvilke omgivelser de placeres i. Udstillingens værker fører en dialog med hinanden om, hvordan kroppens forhold til den fysiske omverden udspiller sig mod den tidslighed, alting er underlagt. Mørks interesse for at undersøge og synliggøre kunstværket som fysisk konstruktion er ikke blot et gennemgående greb på udstillingen INDOORS men også i resten af hans kunstneriske virke. Hans interesse for rumlige virkemidler griber på mange forskellige måder ind i hans værker. Mørk evner at skabe forbindelser eller netværk mellem ikke blot enkelte malerier og installationer men også selve rummet. Hans værker forholder sig til det rum, de placeres i; de kan spejle, udfolde og forandre rummet. De kan kommentere på og forlænge arkitekturen, og de kan forandre den.